Projecten Roadweb

Projecten Roadweb

ANYRoad staat voor 'Addressing the Needs of Youth at Risk for severe and enduring mental health problems'. ANYRoad is een breed gedragen missie om jongeren met ernstige en langdurige problematiek beter te helpen. 

Om deze doelen te bereiken staat praktijkgericht onderzoek samen met jongeren centraal. Klik in het menu aan de linkerkant op de diverse projecten en kom meer te wten over wat we doen om onze missie te helpen.

"Super goed om ons als jongeren al in het begin bij onderzoek erbij te halen. En niet als het klaar is van: 'wat vind je hiervan?'. Dat is iets heel anders dan er echt bij betrokken worden."