Aanmoedigingsprijs Fleur - voor (PhD) studenten

De jaarlijkse Aanmoedigingsprijs Fleur, ten bedrage van 5000 euro, is ingesteld door de familie van der Pouw: de ouders en de zus van Fleur. Fleur was erg sociaal en zorgzaam en stond ondanks haar eigen mentale uitdagingen tot op het laatste moment open voor het gevoelsleven van een ander.

Zoals ze zelf zei, worstelde zij met een ‘error’ in haar hoofd, wat haar uiteindelijk fataal geworden is. Ondanks het verdriet rondom het verlies van hun dochter en zus heeft haar familie zich ingezet om deze prijs tot stand te brengen. Juist zij kennen het belang van onderzoek naar complexe psychiatrische problemen.

We missen in de kinder- en jeugd psychiatrie voldoende mogelijkheden om jongeren met ernstige problemen te helpen. Met deze prijs wil de familie van Fleur onderzoek naar oplossingen stimuleren. Voor deze prijs zijn wij op zoek naar studenten en jonge onderzoekers die complexiteit omarmen en op die manier echt iets willen betekenen voor deze groep jongeren. Een groep die nog te vaak wordt overgeslagen in het wetenschappelijk onderzoek.

Ben jij een student of jonge onderzoeker? En heb jij een idee of initiatief rondom jongeren die kampen met complexe psychiatrische problemen en hun gezin? Meld je dan aan voor de Aanmoedigingsprijs Fleur!

Je maakt kans op deze prijs door op 19 april 2024 een pitch te geven over:

  • Een onderzoek dat je wil verrichten waarin jij kennis over herkenning en behandeling van jongeren met complexe psychische problemen wil verbeteren.

OF

  • Een praktische toepassing van een onderzoek dat bijdraagt aan het bovenstaande doel.

Het prijzengeld geeft ruimte om het idee verder uit te werken onder begeleiding van de onderzoekers van Curium. Zo kan het ingediend worden voor subsidie of worden toegepast. De pitch bevat een voorstel van wanneer en in hoeveel tijd de (PhD) student het idee zou willen uitwerken.

Heb je vragen of jouw idee voor de pitch in aanmerking komt of loop je vast in je voorbereiding? Neem dan contact op met Branko van Hulst van afdeling Curium kinder- en jeugdpsychiatrie van het LUMC via opleidingen-curium@lumc.nl. Indienen van een onderzoeksidee of praktische toepassing kan met dit formulier.

Na een schriftelijke beoordeling hoor je of je uitgenodigd wordt voor een pitch. De pitch wordt beoordeeld door een commissie die naast de zus van Fleur zal bestaan uit vertegenwoordigers uit de praktijk (ervaringsdeskundigen en professionals) en onderzoek.  Dit alles onder voorzitterschap van de onafhankelijk voorzitter: prof. dr. Wouter Staal. Na de pitches wijst de commissie een winnaar aan. De expertise en begeleiding van de LUMC-onderzoeksgroep zal beschikbaar zijn voor deze winnaar. Inzenden kan tot 1 maart 2024. De pitches worden gehouden en de winnaar wordt bekend gemaakt op 19 april 2024 - een dag voor de geboortedag van Fleur.

Wij kijken uit naar jullie reacties en deelname.

Namens de ouders van Fleur, haar zus Jasmijn en de subafdeling Curium Kinder- en Jeugdpsychiatrie