Ketenbreed Leren

Wat kunnen we leren van hulpverleningstrajecten die eindigen in specialistische jeugdhulp? Die vraag willen we beantwoorden met jeugdigen, ouders, professionals en beleidsmakers.

Samen kijken we met de ‘kennis van nu’ welke factoren belemmerend zijn geweest of juist hebben geholpen om de hulp goed te laten verlopen.

Dit onderzoeken we met behulp van 75 jongeren uit de specialistische jeugdhulp, samen met hun ouders en behandelaren. Eerst gaan we met deze jongeren om de tafel, en daarna ook met hun ouders. Samen bespreken we hoe het leven van de jongere er tot nu toe uit heeft gezien, wat er aan zorgverlening is geweest, en wat we hiervan kunnen leren. Daarnaast wordt dossieronderzoek uitgevoerd. Nadat de interviews en dossieronderzoeken zijn afgerond, gaan zorgprofessionals en beleidsmakers (regionaal en landelijk) met elkaar om de tafel om uit deze casussen te leren: wat gaat er goed, en wat kan er in de toekomst beter? We bespreken met elkaar verbeterpunten en creëren een leer- en verbeterbeweging in de regio.

Lees hier meer over dit project.