Van papier naar praktijk: integraal werken met risicojeugd

"We weten vaak wel wat er fout gaat of waar knelpunten zitten of hoe het wel moet, maar het lukt toch op de een of andere manier niet om het voor elkaar te krijgen."

Dit is een uitspraak die we geregeld terug horen in de praktijk als het gaat om integraal werken met risicojeugd. Onder risicojeugd en -gezinnen verstaan we gezinnen met ernstige problemen op meerdere leefgebieden. Denk bijvoorbeeld aan schooluitval, middelengebruik, schulden, psychische problemen en (risico op) crimineel gedrag. Het gaat om gezinnen die om extra aandacht vragen en waar geregeld crisis is. Tijdige, passende en samenhangende hulp vanuit verschillende professionals is wat deze gezinnen nodig hebben, ook wel bekend als integrale zorg. Samen met jongeren, ouders en de praktijk onderzoeken we de komende jaren hoe een integrale aanpak voor risicojeugd die op papier bestaat uit werkzame elementen in de praktijk zo geïmplementeerd en ontwikkeld kan worden dat deze aanpak in de praktijk werkt.

Lees hier meer over dit project.