Eigen Kracht Conferenties

Een risicofactor bij suïcidale adolescenten is de gebrekkige verbondenheid met anderen. Deze jongeren kampen met gevoelens anderen tot last te zijn, maar ook dat ze voor hun gevoel er niet bij horen.

Het aantal suïcidale jongeren stijgt. Naar schatting zijn er jaarlijks ca. 14.000 jongeren die worstelen met suïcidale gedachtes (Trimbos, 2016). 

Kunnen Eigen Kracht-conferenties (EK-c’s) deze verbondenheid en het gevoel er weer bij te horen versterken? En kan het een platform bieden voor deze jongere om een corrigerende ervaring op te doen die in strijd is met het gevoel anderen tot last te zijn en dit wellicht terug te dringen? Dit zijn twee vragen die centraal staan in dit onderzoek naar Eigen Kracht conferenties. Dit wordt onderzocht door middel van responsieve evaluatie met behulp van casestudies.

Lees hier meer over dit project.