Gezinsgericht werken

Gezinsgericht werken

Wanneer een jongere wordt opgenomen vanwege psychiatrische problematiek is vrijwel altijd het gezin ontwricht. Hoewel het gezin intensief betrokken wordt bij de klinische behandeling, ervaren professionals dit als lastig. 

In dit praktijkgerichte onderzoek wordt een interventie ontwikkeld om professionals nog competenter te maken in het betrekken van het gezin bij de behandeling van de jongere. De methodiek wordt met participatief actieonderzoek ontwikkeld en geïmplementeerd bij vier behandelteams van LUMC Curium en twee teams van Youz (een andere instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie). Na de implementatie van de methodiek worden ervaringen geëvalueerd door middel van interviews met professionals, ouders en jongeren. Daarnaast worden de effecten op het gebied van samenwerking, tevredenheid en functioneren van de jongere en het gezin gemeten door middel van vragenlijsten. Tot slot wordt de opgedane kennis over het gezinsgericht werken in de klinische jeugdpsychiatrie omgezet in scholing voor toekomstige professionals in samenwerking met de Hogeschool Leiden.

Lees hier meer over dit project.