Jouw Verhaal Nu Centraal

Jouw Verhaal Nu Centraal

We ontwikkelen een nieuwe werkwijze om vastgelopen hulpverlening in de kinder- en jeugdpsychiatrie terug in beweging te krijgen. Daarbij staat het verhaal van de jongere en het gezin centraal.

 

Een klein, maar groeiend deel van de jongeren in de jeugdhulp loopt ernstig vast in hun ontwikkeling door meervoudige, blijvende psychische problemen. Ondanks dat deze jongeren veel hulp ontvangen, voelen zij zich wanhopig en zijn zij het vertrouwen in de hulpverlening kwijt. Zo overheerst steeds meer het idee dat huidige behandeling, gericht op het fixen van een enkelvoudige DSM classificatie, niet toereikend is om de verscheidenheid van problemen waar jongeren en hun gezinnen mee zitten passend te ondersteunen. Hierdoor lopen veel jongeren ook vast in hun behandeling. Daarnaast krijgt ervaringsdeskundigheid een steeds prominentere positie in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Het doel van het project ‘Jouw verhaal nu centraal’ is het ontwerpen van een innovatieve werkwijze, gericht op een samenwerking met ervaringsdeskundige jongeren en ouders, behandelaars, en het gezin, om deze vastgelopen hulpverlening in beweging te krijgen. Met deze werkwijze hopen we nieuw perspectief, oplossingen en handvatten te bieden in situaties in de kinder- en jeugdpsychiatrie die anders uitzichtloos en onoverkoombaar voelen.